Vyšlo CD Festivia Chorus "Zpívání pro potěchu duše" více na www.festivia.cz

Srpen 2007

Královna

13. srpna 2007 v 10:15 Historie
Královna
Zaniklá ves, vlastně jen dvě chalupy, kdysi za mlýnem, také zaniklým, osaměle mezi Lhotou a Olším ležící, vystavěné při plánění širých lesů kolem hory Hradiska. Dle urbáře Zachariáše z Hradce seděl na mlýně po roce 1550 Klimeš, chalupníci na královně byli Linhart a Valenta, kteří nekonali žádnou robotu, ale platili roční úrok 1 kopu a 2 groše a z luk a pasek 1 kopu a 4 groše. Roku 1599 dal Jáchym Oldřich z Hradce úředníku svému na Telči Václavu Lipovskému z Lipovic, majiteli Řečice, za věrné služby mlýn řečený Širkobský a dvě usedlosti na Královně.

Výlet k psímu hřbitovu, Královně a Pstruhovci

13. srpna 2007 v 10:12 | mzvl |  Výlety
Dne 4. 8. 2007 se konal další výlet.

Šach

13. srpna 2007 v 9:35 | mzvl |  Historie
Šach
Název vznikl od osobního jména Šach. Již roku 1385 zapsána byla ves jako Schach. Patřil k hradu Šternberk, později k panství teleckému. Tvořil střed rychty i pro Lhotu a Olší.
Obec měla roku 1818 156 obyvatel. Škola byla zřízena 1903-4 jako školní expositura, ve škole bylo 22 žáků, učitel Jan Ježek.
Vzpomínané rody v roce 1570: Vondráček, Vacek, Smetana, Martin, Dvořák, Kožich, Tkadlec, Jakub, Novotný, Homolka, Mikuláš, Hynků, Jáma.
Nedaleko vsi na kopci u Urbánkových stával kostelík vystavěný nekatolíky, dle pověsti roku 1609. Pro katolíky byl obnoven roku 1650 a bývala tu každé svatodušní pondělí sloužena mše svatá farářem z Volfířova, chodíval sem týž den průvod z Dačic. Majitel čísla 12 v Šachu byl povinen v ten den vystrojit faráři oběd, chtěje povinnosti té se zbaviti, zapsal faráři louku, jež je do katastru Volfířovského zapsána (doposud známa jako farářka).
Kaple byla zrušena po vyhlášení tolerance za Josefa I. Roku 1784. Ježto Šach, Lhota, Radlice a Brandlín se přihlásily k evangelickému vyznání , žádaly aby jim byl kostelík k jejich bohoslužbám byl odevzdán. To bylo odepřeno a kaple pobořena ( dnes je na tomto místě jen hromada kamení s náznakem zdí).